Jugopan - Tel: +381 21 650 59 76
header

Otkup metalnog otpada

Otkup metalnog otpada

portfolio

Na našem stovarištu otkupljujemo metalni otpad, i od pravnih i od fizičkih lica. Prilikom prijema otpadni materijal se pregleda i zaprima prema klasifikaciji.

Za Vaš otpad pare dobijate odmah, a plaćamo po najvišim cenama koje možemo da ponudimo.

Broj naših dobavljača se konstantno povećava jer je procedura otkupa metalnog otpada poštena i efikasna.


Otkupljujemo sledeći otpad:

• bakar
• aluminijum
• kablovi
• mesing
• olovo
• prohrom
• gvožđe
• akumulatori
• mešani metalni otpad

Svaki komad zaprimljenog otpada se prvo vizuelno pregleda da bi se utvrdila njegova osnovna svojstva. Ukoliko otpad nije potpuno čist i jednorodan ne može se otpremiti kupcima koji zahtevaju kvalitetno pripremljen materijal.

Otpad koji se odredi da nije potpuno čist ide na dalju preradu. Mehaničkim putem se razdvajaju različiti materijali i odstranjuju nečistoće. Za to koristimo aligatorske makaze i mobilne hidraulične makaze. Posebno se odvajaju otpadni kablovi , koji se dalje prerađuju u liniji za granulaciju kablova.

Posle mehaničkog razdvajanja i čišćenja pripremljeni materijal se sortira prema klasi, odnosno prema zahtevima kupaca. Naš cilj je da sav materijal kupcima isporučimo u kvalitetu, količini i obliku koji je njima najpogodniji za dalju preradu. Materijal se uglavnom pakuje u džambo vreće u količinama do 1 t.

Sa svim našim kupcima imamo dugogodišnju saradnju zasnovanu pre svega na poverenju i ispunjavanju dogvorenih obaveza.